Rekordfångst av lax i Torne älv

I Torne älv fångades rekordmängden 122 ton lax år 2012. Fångsten var nästan femdubbel jämfört med den genomsnittliga fångsten under hela den tid som uppföljningar gjorts i älven.

Den sammanlagda fångsten motsvarar över 15 000 laxar. Största delen av fångsten bestod av laxar med en genomsnittsvikt på 8 kg.

Fångsten var dessutom första gången större än laxfångsten i Tana älv, en av Norges mest kända laxälvar. Rekordfångsten beror på laxens exceptionellt stora lekvandring i älven.

Av rekordfångsten i Torne älv fiskades 85 ton från den finska sidan och 37 ton från den svenska.

År 2012 löste 8 300 fiskare tillstånd för handredskapsfiske i det laxfiskeområde som bildas av Torne älv, Muonio älv och Könkämäeno.

Antalet fiskare ökade med 40 procent från medeltalet för 2000-talet. Största delen av fiskarna (80 procent) kom från andra orter, och de fick största delen (61 procent) av fångsten.

Det här uppger det finska Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.