Haparandafiskares fall prövat

Det strider inte mot EU-rätten att först få betala skattetillägg och sen även bli dömd i domstol för skattebrott. Det har en fiskare i Haparanda fått veta efter att EU-domstolen har prövat hans fall.

Skatteverket ansåg att fiskaren 2004 och 2005 inte deklarerat sina inkomster på ett korrekt sätt. Han fick betala ett skattetillägg för det här. Två år senare åtalades han också för grovt skattebrott.

Fiskaren hävdade att det strider mot EU-rättens princip mot dubbelbestraffning. Haparanda tingsrätt begärde att EU-domstolen skulle pröva frågan. Och det har man nu gjort och kommit fram till att det inte strider mot förbudet, eftersom det svenska skattetillägget inte har straffrättslig karaktär.