Gällivare

Allvarliga brister på äldreboende

Det var allvarliga brister i rutinerna när en man på ett äldreboende i Gällivare avled efter att han ramlat ner från balkongen en natt i somras. Det konstaterar Socialstyrelsen.

Mannen hade flera gånger tidigare öppnat fönster och dörrar för att komma ut och hem, men beteendet hade inte uppmärksammats i någon riskanalys eller handlingsplan.

Efter händelsen har socialnämnden i Gällivare beslutat om årlig utbildning av personalen inom dessa områden.

Socialstyrelsen ser allvarligt på den inträffade händelsen och konstaterar att socialnämnden i sin utredning har identifierat allvarliga brister i verksamheten. Socialstyrelsen kommer att följa upp att de beslutade åtgärderna genomförs.