Norrbotten

Länsstyrelsen vädjar om pengar för rovdjursskador

Länsstyrelsen vädjar till regeringen om mer pengar till att täcka de skador som björnarna orsakar rennäringen.

I och med att björnstammen har ökat kraftigt sedan ersättningssystemet infördes utan att nivåerna därför har ökat, har ersättningssystemet succesivt urholkats skriver länsstyrelsen i sin vädjan.

Samebyarnas ekonomiska problem är akuta till följd av den förda rovdjurspolitiken och på sikt måste trycket från björnstammen minskas, anser länsstyrelsen.