Så ska Northland räddas – fullsatt i tingsrätten

0:52 min

Northlands rekonstruktör presenterade under förmiddagens möte med fordringsägarna sin plan för att rädda bolagen.

Fler än hundra representanter för företag med skuldfordringar hos Northland samlades i tingsrättens lokaler i Luleå. Dessutom fanns ett stort antal journalister från press, radio och tv på plats.

Den tingssal som reserverats räckte inte till för att rymma alla, utan en extrasal fick också tas i bruk.

Rekontruktören Lars Söderkvist sa bland annat att fortsatt drift är en förutsättning för att värdena i de olika bolagen ska behållas. Om ett bolag upphör minskar det värdet på de andra bolagen i Northlandkoncernen.

Att sälja delar bit för bit, till exempel vid en konkurs skulle innebära osäkra intäkter.

Det finns i nuläget inga planer på att säga upp personal.

De stora fordringsägarna Peab, Metso, obligationsinnehavarna och Green Cargo tillstyrker att rekonstruktionen av Northlandbolagen fortsätter.

Det finns 350 fordringsägare, en handfull har fordringar på 10 miljoner kronor eller mer.

Sammanlagda skulderna uppgår till 500 miljoner dollar. Värdet i bolagen uppskattas till 400 miljoner mer än skulderna - förutsatt att driften fortsätter.

En borgenärskommitte med representanter för de stora och de små fordringsägarna samt facken utsågs.

Rekonstruktionen av Northlandkoncernen fortsätter.