Sjukgymnastik hjälper mot migrän

6:22 min

Sjukgymnastik kan vara ett sätt att minska besvär vid migrän. Det visar en ny doktorsavhandling vid institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.

– Det vi vet idag i forskningen är att mediciner är det första alternativet som personer med migrän erbjuds som behandling. Men i de internationella och nationella riktlinjerna så rekommenderas andra alternativ, säger Stina Rutberg, doktorand inom sjukgymnastik vid Luleå tekniska universitet.

Av 38 kliniker i länet, så är det bara var fjärde klinik som behandlar migränpatienter med sjukgymnastik.

Men med den nya forskningen, så hoppas Stina Rutberg att det ska bli en ändring på det.

– Med tanke på hur vanligt det är med migrän idag, så känns det som att det är väldigt få personer som prover sjukgymnastik. Jag tror att det kan vara så att det inte är så känt bland till exempel läkare att sjukgymnastik hjälper vid migrän, säger Stina Rutberg.

Migrän som är en av våra vanligaste sjukdomar är en kronisk huvudvärkssjukdom som ofta går i arv och utlöses av framför allt stress. Nästan var tionde person har migrän och i medelåldern är det nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor jämfört med män. En orsak till att fler kvinnor drabbas kan vara de hormonella svängningarna vid en menstruation.