Mindre pengar till polisen

Polismyndigheten i Norrbotten blir av med två miljoner kronor i 2005 års budget. De kan också bli av med de pengar de sparat under 2004.

Regeringen vill nämligen dra in alla polismyndigheters sparade överskott - för Norrbottens del handlar det om cirka 16 miljoner kronor. Men ingenting är beslutat. Varken Polisstyrelsen i Norrbotten eller länspolismästare Karl-Bertil Arosenius har planer på nedläggningar av polisstationer. Däremot kan Arosenius tänka sig att spara pengar genom att bli effektivare och till exempel pressa ner lokalhyror.