Norrlands äldsta boplats funnen

Ett arkeologiskt fynd, nästan 10 000 år gammalt, har hittats 6 km öster om Kangos i Pajala kommun. Ett sensationellt fynd enligt arkeologerna vid Norrbotten museum eftersom det indikerar att inlandsisen dragit sig tillbaka mycket fortare än man tidigare trott.

Det var under augusti 2004, när man skulle göra en inventering inför ett vägbygge, som arkeologerna gjorde fynden. De tyder på att man hittat en av norrlands äldsta boplatser. I en öppen sandyta på utgrävningsområdet har man hittat rester från redskapstillverkning och brända ben. Det är de brända benen som gjort att man kunnat datera fyndet berättar arkeolog Olof Östlund varit ledare för utgrävningarna.

- Det var när vi fick resultaten från laboratoriet som vi insåg att det här är ju jättegammalt, mycket äldre än vi trodde, säger han.

Fynden i kangosområdet är, som arkeologerna bedömer, något äldre än de gamla boplatser som för något år sen hittats i Arjeplogstrakten. Men tillsammans utgör de två fyndplatserna början på något stort tror Olof Östlund.

- Möjligheten att få fram en bild på hur naturen såg ut och hur människorna bodde vid den här tiden är enorm, det kan bli jätteintressant, säger han.

När Carina Bennerhag, verksamhetsansvarig för arkeologi på Norrbottens museum, fått klart för sig fyndets ålder fick hon svårt med sömnen.

- När jag fick dateringen kunde jag faktiskt inte sova på en hel natt, jag låg och funderade över det här och vad det skulle innebära för vår historia, säger hon.