Chef ser fördelar med flytt från Boden till Luleå

Nu har bekräftelsen kommit på att Institutionen för hälsovetenskap i Boden kan komma att flyttas till Luleå.

På fredagsmorgonen informerades studenter och personal i Boden om förslaget, och deras chef, prefekt Karin Axelson ser fördelar med det, eftersom institutionen vill hjälpa universitetet att spara pengar. Dessutom skulle studenter och personal slippa pendla mellan de två orterna.

Det är universitetsdirektör Staffan Sarbäck, som har utrett möjligheterna att spara på universitetets ansträngda ekonomi och han har sett på olika möjligheter att säga upp avtal om lokaler. Snabbast går det med Institutionen för hälsovetenskap i Boden, där avtalet går ut sista december nästa år.

Den 18 februari ska universitetsstyrelsen diskutera förslaget, men styrelseordföranden Anders Sundström vill inte kommentera det idag.