Kritik mot utlokaliseringar

Under veckan har det börjat komma in remissyttranden till förslaget på utlokalisering av statliga myndigheter till dem orter som drabbades av försvarsbeslutet. De myndigheter som hittills har yttrat sig är inte helt oväntat kritiska till förslaget.

Flera statliga myndigheter och verk har redan hunnit yttra sig offentligt om föslaget att just deras myndighet kan komma att utlokaliseras.
 
Elsäkerhetsverkets generaldirektör är ett exempel på en myndighetschef som tror att verksamheten bara kan skötas i Stockholm. Det är där kompetensen finns, enligt Elsäkerhetsverket. Liknande kritik har kommit från Riksantikvarieämbetet.

Även Arbetslivsinstitutet riktar kritik mot en eventuell utlokalisering. Arbetslivsinstitutet som har i uppdrag av regeringen att åstadkomma värdefulla bidrag till arbetslivets utveckling.

Statskontoret och Internationella programkontoret är andra myndighter som hunnit yttra sig till regeringen och det är samma negativa tongångar om att verksamheten kommer att falla i spillror om verksamheten flyttas.