Kommunalråd kritiserar flytt från Boden

Bodens moderata kommunalråd Olle Lindström är mycket  kritisk mot förslaget att flytta institutionen för hälsovetenskap till Luleå. 120 jobb skulle försvinna och det skulle enligt Olle Lindström bli ytterligare ett slag mot kommunen, som redan drabbas av försvarsneddragningar.

Syftet med förslaget är att universitetet vill spara pengar. Den 18 februari ska en förstudie presenteras för styrelsen för Luleå tekniska universitet. Av den förstudien framgår att en flytt skulle spara 5,5 miljoner kronor per år i lokalkostnader. Men Olle Lindström tror inte på de uträkningarna.

- Lokalkostnaderna är väsentligt lägre i Boden, säger han.

Det finns omkring 120 anställda vid institutionen för hälsovetenskap, men hälften av dem bor i Luleå och av
de 1 100 studenterna finns 450 på plats i Boden, medan resten studerar på distans.  En flytt till Luleå skulle alltså inte bli så ödestiger för Boden, anser ansvariga vid universitet.