Jämställdhetsarbete ger resultat

Skolorna i Jokkmokk jobbar sen tre år tillbaka mer aktivt än tidigare med jämställdhet - ett arbete som gett resultat.

Anledningen till att arbetet startade var att skillnaden mellan pojkars och flickors avgångsbetyg var stor: flickorna hade mycket höga betyg jämfört med övriga landet, medan pojkarna låg under rikssnittet.

Kerstin Fors-Mattsson, pedagogisk utvecklare inom förskolan och skolan i Jokkmokk, säger att sen skolpersonalen började arbeta aktivt med jämställdhet har skillnaden mellan pojkars och flickors betyg förändrats till det bättre. Pojkarna har nu högre meritvärde.
Arbete har också lett till aktivare föräldragrupper och att fler pappor deltar i till exempel föräldramöten.
Flera öppna föreläsningar om jämställdhet har hållits i Jokkmokk och på högstadiet arbetar man mycket med värderingsövningar, säger Kerstin Fors-Mattsson.
I skolan undervisar man också ofta i könsdelade grupper.
I Jokkmokk hoppas man nu på att få pengar från Nordiska Rådet för att utveckla det här arbetet i samarbete med en norsk kommun.
Det var Skolverket som för några år sedan uppmärksammade att Jokkmokk hade problem med skillnaderna på flickors och pojkars avgångsbetyg. Skolverkets generaldirektör har nu berömt Jokkmokk för det arbete man gjort.