Politiker vill inte flytta Hörcentralen från Kiruna

Socialdemokratiska landstingspolitikern Bengt Ek i Kiruna protesterar mot landstingets planer att flytta Hörcentralen från Kiruna till Gällivare.

Kritiken framförde han till landstingsstyrelsen i samband med deras senaste sammanträde.
Det finns ännu inga beslut i frågan och någon debatt föranledde inte Bengt Eks kritik på sammanträdet.

Han säger att det inte blir billigare att flytta verksamheten, eftersom resekostnaderna äter upp de eventuella vinster, som görs. Dessutom försämras tillgängligheten för en viktig patientgrupp av kroniskt sjuka och framförallt äldre.
Frågan om Hörcentralen berör omkring 2 400 hörselskadade och många av dem har drabbats av skador, då de arbetat i tung industri.