Utlokaliseringsbeslut dröjer

Det är osäkert om den utredning om vilka statliga företag som kan utlokaliseras till orter som drabbas av försvarsneddragningarna kommer att bli klart i tid.
Den första mars var tanken att utredningen skulle överlämnas till regeringen, men det kan komma att dra ut på tiden.

190 jobb till Arvidsjaur var en del i de förslag som regeringens utredare Jan Bergqvist överlämnade till regeringen i slutet av januari.

Långt innan förslaget lämnades till regeringen gick utredaren ut och berättade vilka 21 statliga myndigheter man skulle granska ur utlokaliseringssynpunkt.
Men nu när statliga företag ska granskas är det en helt annan sekretess som gäller.

Nu berättar man inte vilka företag som granskas, hur många jobb det kan röra sig om, inte ens hur många statliga företag som omfattas av utlokaliseringsutredningen.

- Det är betydligt känsligare läge nu, dels omfattas dom statliga företagen av aktiebolagslagen och det innebär att man inte får gå ut med information som kan påverka företagets värde eller framtida konkurrensförmåga, säger utredaren Jan Bergqvist.

Om översynen av vilka statliga företag som ska utlokaliseras och till vilka orter kommer at vara klar till första mars är han idag osäker på, men under mars månad räknar Bergqvist att presentera den färdiga utredningen.