Ny bostad problematiskt för misshandlade

Lulebo ger ingen extrahjälp till kvinnor som vill lämna kvinnojouren och behöver bostad. De får ställa sig i bostadskö som alla andra. Under tiden får de bo kvar på jouren.

Bostadssitationen i Luleå gör att det är nästan omöjligt för kvinnor som vill lämna kvinnojouren att hitta en lägenhet.

Det kommunala bostadsbolaget Lulebo har inga särskilda regler som hjälper kvinnor från misshandelsförhållanden att hitta en lägenhet.

Det enda sättet för kvinnorna är om de kan begära separationsförtur.

Separationsförtur kan sökas av alla hyresgäster hos Lulebo som separerat och där barn är inblandade. Man får då en ny bostad i samma område man bott i förut. För kvinnor utan separationsförtur finns ingen extrahjälp.

Lulebo ger inte heller bostadsgarantier för att man har separationsförtur. Men viss hänsyn brukar tas säger Birgitta Wäppling, marknadschef, Lulebo.

- Där vi har starka bevis och vet att det förekommer misshandel tar vi hänsyn. Men vi jobbar efter förtursregler. Finns det inga lägenheter kan vi inte dela ut lägenheter.

Just nu har Lulebo inga planer på att ändra reglerna för att underlätta för kvinnor som vill lämna kvinnojouren att hitta en egen bostad.

- Det är klart att vi kan bli bättre. Men det är en diskussion som ska föras mellan kvinnojouren, socialflrvaltningen och oss i sådant fall, säger Birgitta Wäppling.