SARA ska skydda kvinnor

SARA-modellen ska bli polisens nya grepp för att skydda kvinnor mot våldsamma män. Modellen har nyligt börjat användas i Norrbotten, berättar länskriminalens chef, Harry Nyman.

En ny metod för att bedöma risken för om kvinnor kommer att utsättas för våld har efter ett par års forskning tagits fram i Kronoberg, Kalmar och Blekinge. 700 män har bedömts i studien. Rikspolisstyrelsen rekommenderar att alla polismyndigheter i landet använder modellen.

Metoden kallas för SARA och bygger på 10 olika frågeställningar för att få fram en bild av hur stor risken är för att kvinnan ska utsättas för våld.

I de fall där polisen bedömt hög risk och satt in mycket åtgärder så har återfallsfrekvensen gått ner, säger forskningsledaren Henrik Belfrage, vid rättspykiatriska regionkliniken i Sundsvall.

Chefen för länskriminalen i Norrbotten, Harry Nyman, säger att polisen i Norrbotten fick utbildning under slutet av hösten och att de har börjat jobba efter SARA-modellen. Nyman tycker att modellen är bra men säger att arbetet i länet just inletts. Dessutom anser han att SARA-modellen kräver mer av de enskilda poliserna.