Rasism mot personal inom äldreomsorgen

Kommunala arbetsgivare inom äldreomsorgen och hemtjänsten runt om i landet accepterar rasistiska önskemål från vårdtagare.

Äldre människor som inte vill bli vårdade av personer med invandrarbakgrund, får ibland som de vill att döma av en rundringning som P3-programmet Front i Sveriges Radio har gjort.

Front ringde till tjugo ålderdomshem och hemtjänstenheter och frågade om de accepterar sådana önskemål från patienterna. Programmets reportrar uppgav sig vara anhöriga till personer som behövde äldreomsorg.

Endast fyra av de tillfrågade vägrade gå med på önskemålet. De övriga sexton svarade att det principiellt inte var något problem.

- Det är ju så att man måste ta hänsyn till vad den äldre personen säger. De är ju ett slags kunder, säger Inger Melbin, enhetschef på Drottninggatans hemtjänst i Stockholm, till Front.

Melissa, som tidigare jobbade på Sundsbackens äldreboende i Luleå, utsattes för så mycket rasism att hon sa upp sig.

- Jag fick frågor om varför jag var så svart, och de äldre sa att de inte ville att jag skulle hjälpa dem.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, känner till att vissa äldre bara vill vårdas av människor med helsvensk bakgrund.

- Det är sorgligt och jag tycker att arbetsgivaren i den situationen ska svara ”nej, tyvärr kan vi inte lova något sådant”, säger Maja Rays Lundström på DO.