Störst skillnad i löner i Piteå

Piteå är den kommun i länet som har störst skillnad mellan män och kvinnors löner. Det visar den senaste statistiken över medelinkomster från Länsstyrelsen i Norrbotten. Minst skillnad mellan könen när det gäller lön är det i Överkalix.

Länsstyrelsens senaste statistik över medelinkomster visar att skillnaden mellan mäns och kvinnors löner är störst i Piteå, av alla kommuner i Norrbotten. Det förklaras med den mansdominerade industrin.  I Piteå tjänar kvinnorna 71 % av vad männen tjänar.

Kvinnor i Norrbotten tjänar 86% av vad männen tjänar. I riket ligger kvinnolönerna på 82%, så länet ligger lite bättre än riksgenomsnittet på den punkten.

Men överlag tjänar både män och kvinnor i länet sämre än i hela Sverige, kvinnor ca 2000 kr mindre medan männen i länet tjänar 20 000 kr mindre än i riket.

Bäst i Norrbotten tjänar både män och kvinnor i Kiruna följt av Boden, Piteå, Luleå och så Gällivare. Men i de här kommunerna är invånarna minst jämställda i lönekuvertet.

Sämst tjänar man i Haparanda och de andra Tornedalskommunerna. Men där det är lägre lön är det mer jämställda löner mellan könen. Här finns länets mest jämställda kommun: Överkalix, där kvinnorna tjänar 85 % av vad männen tjänar.

Enligt Britt-Marie Häggberg från Länsstyrelsen så beror detta på den mansdominerade industrin i städerna. Om man hårddrar det så finns kvinnor i offentlig förvaltning och män inom det privata näringslivet. Det finns endast tre yrkesgrupper som har ungefär lika många män som kvinnor och det är gymnasielärare, kock/kokerska och revisor.