Överklagan om skyddsjakt på åtta björnar

Skyddsjakt, säger Jåhkågasska Tjiellde sameby, medan länsrätten menar att det handlar om en minskning av björnstammen.

Naturvårdsverket har avslagit en ansökan från Jåhkågasska Tjiellde sameby i Jokkmokk om tillstånd för skyddsjakt på åtta björnar och länsrätten fastställde beslutet i början på januari. Nu överklagar samebyn beslutet till kammarrätten.

Samebyn har i sin ansökan åberopat en rad saker, bland annat konventionen om biologisk mångfald, forskningsrapporter och den samiska jakträtten. I sin dom säger länsrätten att det inte handlar om skyddjakt utan en minskning av björnstammen men det håller inte Lars Åke Spiik, ordförande i samebyn, med om:

- Jokkmokk är ett oerhört björntätt område. Vi har aldrig sagt att vi ska utrota rovdjursstammen, men vi vill ha acceptabla nivåer. Vi kan inte bedriva en kulturell, ekonomisk och ekologisk renskötsel under de här förhållandena.