Satsning på trä

Forskning och utbildning relaterad till trä och skog ska ge långsiktig tillväxt.

Skogsnäringen och Luleå tekniska universitet har beslutat att inrätta Träcentrum Norr i Skellefteå. Där ska forskning och utbildning ske för att skapa långsiktig tillväxt i branschen.

Bakom satsningen står bland andra SCA, norra Skogsägarna och Älvsbyhus. Ordförande blir LKAB.s ordförande Björn Sprängare.