Handikappläktare behövs i ishall

Handikappläktare efterlyses i Coop arena i Luleå. Kommunalrådet Karl Petersen i Luleå lovar att ta tag i saken.

Handikappföreningarnas samarbetsorgan har uppvaktat Luleå kommun om att det behövs handikappläktare på Coop Arena.

Kommunalrådet socialdemokraten Karl Petersen lovade att ta kontakt med Luleå hockey för att ställa krav på åtgärder.

En ombyggnation skulle innebära att 30 vanliga sittplatser skulle försvinna, och ombyggnadskostnaderna ska kommunen stå för.