Rättsskydd prövas i HD

En man i Boden riskerar att avhyst från sin bostadsrätt och strider om detta i domstol. Men han får betala sina advokatkostnader själv, enligt tidigare beslut i både tingsrätt och hovrätt.

Nu ska Högsta Domstolen pröva om det beslutet har varit riktigt

Mannens försäkring, som innefattar rättsskydd, förföll under den tid mannen var inlagd på tillnyktringsenhet med stöd av lagen om vård av missbrukare.  

Hans återfall i missbruk är, anser han, en sjukdomssituation som ursäktar att han inte haft en gällande rättsskyddsförsäkring.

Nu har Högsta Domstolen beslutat att pröva saken.