Asylförslag om apatiska barn fördröjs


Idag har 5 politiska partier lagt ett förslag i socialförsäkringsutskottet om att ge uppehållstillstånd för asylsökande sjuka barn av humanitära skäl. Men det fördröjs då socialdemokrater och moderater vill ha mer information.

Förslaget, som sannolikt skulle gynna den albanska familjen Bajraktari i Luleå och deras dotter Niada, var uppe till diskussion redan förra utskottsmötet men har först idag lagts fram som ett konkret förslag av Folkpartiet, Centern, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, ett förslag som Mona Jönsson miljöpartistisk riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet lägger stor vikt vid.

- Ja det skulle ju betyda framförallt att barnen inte behöver fortsätta att ha ett tillstånd som är livshotande utan att man fick hjälp, säger hon.

Frågan bordlades i utskottet idag sen moderater och socialdemokrater begärt att få råd från medicinsk expertis. De fem partier som lagt förslaget vill att asylsökande barn som drabbats av så svår apati att deras liv hotas, ska få uppehållstillstånd av humanitära skäl. Det är inte migrationsmyndigheterna som ska avgöra barnens tillstånd utan en oberoende läkargrupp, tycker de fem partierna. Med det argumentet tillbakavisar Mona Jönsson farhågor från moderater och socialdemokrater att förslaget skulle innebära ett kollektivt beslut.

- Vad vi säger är att det ska prövas av medicinsk expertis och därför är
det ju en individuell prövning och inte en kollektiv prövning som vi ser det, säger hon.

En del politiker, bland annat moderata riksdagsledamoten Krister Hammarberg från Norrbotten, anser att den här sortens prövningar bör göras av utlänningsnämnden. Det är dock något som Mona Jönsson miljöpartiet riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet inte håller med om.

- Man gör ju inte detta utan man har ju bevisligen skickat ut barn som mår väldigt dåligt och utan att kontrollera att de får hjälp i hemlandet, säger hon.