Nya personalnedragningar i sjukvården

Omkring 120 anställda i landstinget förlorar jobbet om ett förslag till neddragningar går igenom. På söndag behandlas frågan av landstingsstyrelsen och bakgrunden är att verksamheten går med förlust.

Landstingsrådet Kent Ögren (s) säger att det blir särskilda åtgärder för dem, som förlorar jobbet, nämligen personalsociala åtgärder och undersökning tillsammans med Länsarbetsnämnden, om det finns andra arbetsmarknadspolitiska instrument, till exempel utbildning.

Landstinget gick med 54 miljoner i underskott i fjol och nu sätts nya besparingar in. Det blir omkring 80 färre vårdplatser på sjukhusen.

Folkpartiets oppositionsråd Jens Sundström talar om panikåtgärder, men Kent Ögren tycker inte det handlar om nerskärningar, utan om förändringar i verksamheten.

Förändringarna ska genomföras senast till den första september i år. Det handlar i första hand om besparingar på sjukhusen, men eftersom obsplatserna på vårdcentralerna blir kvar, måste primärvården spara 6 miljoner. Det kan till exempel ske genom att kommunerna måste betala för de färdigbehandlade patienter, som ligger kvar på vårdcentralerna. Kent Ögren tycker att vårdcentralerna ska klara sparkravet med hänsyn till att de har en budget på 1.3 miljarder.