Oenighet på länsstyrelsen

Det bör inte göras ytterligare stora avsättningar av skogsmark för naturvårdsändamål i Norrbotten. Det skriver landshövding Per Ola Eriksson i ett yttrande till Naturvårdsverket. Men Länsstyrelsens miljöavdelning går emot landshövdingen.

Miljöavdelningens chef Jan-Olov Westerberg och naturenhetens chef Anna von Sydow har en annan inställning än landshövdingen och skriver i en kort kommentar att Länsstyrelsens uppdrag är att verkställa den politik, som beslutats av riksdagen. I det ingår att arbeta med att säkerställa naturvårdsändamål och för att det ska vara möjligt måste ytterligare avsättningar som naturreservat också genomföras i Norrbotten.

Jan-Olov Westerberg vill inte ytterligare kommentera frågan och säger att det är praxis att tjänstemän inte uttalar sig, då man har en avvikande åsikt mot landshövdingen.

Landshövding PO Eriksson själv är bortrest, men skriver i yttrandet till Naturvårdsverket att skogen, skogsbruket och skogsindustrin har en mycket stor betydelse i Norrbotten för den ekonomiska utvecklingen och möjligheten att skapa jobb och livskraft. Näringen bidrar i hög grad till den svenska välfärden. Ytterligare stora avsättningar av produktiv skogsmark till naturvårdsändamål upplevs som ett starkt hinder för den regionala och ekonomiska utvecklingen, inte minst i inlandet och Tornedalen. Det finns starka skäl att ta den oron på allvar, skriver landshövdingen och avslutar yttrandet med att framhålla att ytterligare stora avsättningar av skogsmark inte bör genomföras.

Bakom förslaget till mer naturskydd står Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.