Hotet mot F 21:s flygverkstad undanröjt

Hotet mot flygverkstaden vid Norrbottens flygflottilj, F 21 i Luleå, och deras 80-tal anställda är undanröjt. Sveriges överbefälhavare Håkan Syrén gör nämligen tummen ner för förslaget från Jämtland att samla allt flygunderhåll av JAS-planen till Frösön.

Det är chefen för flygflottiljen F 4:s underhållsverkstad i Östersund som gjort utredningen om samordnat JAS underhåll till Frösön. Förslaget fick också stöd av regeringens kontaktman för Östersund efter försvarsbeslutet, förre centerledaren Olof Johansson. Men ÖB gör tummen ner till förslaget om samordning och tänker inte ens avge något formellt svar till utredaren.

– ÖB har lovat att läsa utredningen och nu när vi läst den ser vi egentligen inga rationaliseringar utan ÖB:s uppfattning är att det är riksdagsbeslutet om försvaret som gäller, säger Anders Hedgren som är försvarsmaktens informationschef.

Han säger vidare att de inte planerar att lämna något skriftligt yttrande.

För F 21 i Luleå innebär det här att hotet mot flygverkstaden och mot internationella åtaganden som flottiljen har nu är avvärjt.

– Ja, jag uppfattar att det är positivt för verksamheten, att det hänger ihop och sen är jag ju glad för de anställdas skull på flygverkstaden att de ska få fortsätta, säger Jan Otterström, flottiljchef vid F 21 i Luleå.

Jan Otterström bekräftar också att ÖB:s ställningstagande innebär att flygverkstadens framtid är säkrad.

– Ja, så uppfattar jag det, säger han.