Miljardvinst för Boliden

Gruvbolaget Boliden, med bland annat verksamhet i Aitik utanför Gällivare, redovisar en vinst på 1,2 miljarder för förra året. Det är en klar förbättring mot året före då bolaget redovisade en förlust på 251 miljoner kronor.

För innevarande år förväntas ett fortsatt bra resultat, skriver bolagsledningen i bokslutet.