Banverket kräver nya vagnar till norrlandstågen

Connex tågvagnar behöver bytas ut och repareras. Det enligt en rapport från Banverket i samarbete med Connex och Länsstyrelsen som ska skickas in till Näringsdepartementet.

Vagnarna som är byggda på 60-talet och som gått igenom tre ägarskiften är slitna med ingrodd smuts som inte städerskorna rår på enligt Bosse Carnudd på Banverket. Banverket har tagit emot klagomål från resenärer och har nu därför sammaställt den här rapporten över standarden i vagnarna.

Rapporten visar på slitage och behov av att byta ut och reparera delar och är nu ute på remiss hos Connex och Länsstyrelsen. Carnudd tror att en av lösningarna är att man bland annat kan ta över SJ-vagnar som har högre standard än de sittvagnar som finns på malmbanan idag.