Oro för utveckling i fjällvärlden

Fjälldelegationen finner den snabba ökningen i fråga om skador av barmarkskörning ytterst oroande.

I ett brev till regeringen efterlyser fjällänen en bred och omedelbar satsning på att förhindra eller så långt som möjligt begränsa ytterliggare skador.

Bakom skrivelsen står bland annat landshövding Per-Ola Eriksson som tillsammans med övriga landshövdingar i fjälldelegationen skickat brevet till miljöminister Lena Sommestad.