Inget åtal för hot

Förundersökningarna har lagts ner runt den lista på nätet med dödshot mot 138 homo- och bisexuella personer. Det går inte att fastställa vem som ligger bakom hoten.

Det gick inte att fastställa vem som låg bakom listan som nu tagits bort från webben, enligt åklagaren.

Politiker, artister, journalister och präster runt om i landet fanns med på listan, däribland Bengt-Urban Fransson kommunalråd i Arjeplog. Trots att förundersökningen lagts ner är han positiv till behandlingen av fallet.  

- Det som är positivt är att polis och myndigheter har tagit det här på stort allvar och inser att det här är ganska allvarliga problem man måste komma till rätta med. Justitiekanslern har börjat söka möjligheter hur man ska kunna stoppa sånt här i framtiden, säger Bengt-Urban Fransson.