Arbetslösa elektriker mellan två stolar

Elektriker som är arbetslösa riskerar att gå miste om vidareutbildningar och viktiga certifikat som ger de behörighet att jobba som elektriker.

Utan behörighet har de arbetslösa elektrikerna svårt att få nya jobb. Elektrikerförbundet i Norrbotten bedömer att cirka 50 elektriker i Norrbotten och Västerbotten saknar giltiga certifikat.

– Vi blev varse det här i höstas då några elektriker skulle ta jobb söderut. När arbetsgivaren frågade vilka certifikat de hade upptäckte de att deras var tre år gamla och hade gått ut, säger Carl-Erik Guldhag, ombudsman på Elektrikerförbundet i Norrbotten.

Följden för de elektrikerna blev att arbetsgivaren tvekade att anställa de på kortare vikariat eftersom han då skulle ha fått stå för utbildningskostnaderna för elektrikerna. Inte heller den arbetslöse elektrikern kan betala vidareutbildningen själv. Det är dyrt och utbildningen kanske måste göras på annan ort.

Frågan om vem som ska betala för arbetslösa elektriker ska kunna ha giltiga certifikat och utbildningar håller nu Elektrikerförbundet på att arbeta fram en lösning för.

En inventering av hur många elektriker som berörs ska nu göras och sen hoppas Elektrikerförbundet att Länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingarna ska ställa upp och betala de arbetslösa elektrikernas utbildningsbehov.

– Det är det rimligaste. Arbetsförmedlingen är ju till för att hjälpa de arbetssökande, och kan de ge elektrikerna en kompetens så att de blir anställningsbara så är det den bästa lösningen. meningen måste ju vara att vi ska få ut dom i arbetslivet, så i det stora hela är det en billig lösning, säger Carl-Erik Guldhag.