Förslag om 85 vårdplatser bort

52 miljoner kr föreslås sparas inom sjukhusvård och primärvård. Landstingsstyrelsen antog under söndagen en vårdpolitisk inriktning som innebär att lokala arbetsgrupper jobbar vidare med det arbete som styrgruppen påbörjat.

Landstingsstyrelsens extra sammanträde i söndags antog en ny inriktning om vården. Den innebär att styrelsen ställde sig bakom verksamhetsförändringarna vid sjukhusen i Norrbotten, som t.ex. att de olika sjukhusen specialiserar sig på olika vårdinriktningar. När det gäller besparingar och minskning av antalet vårdplatser säger landstingsrådet Kent Ögren (s) att det ska jobbas vidare med dessa frågor lokalt vid de olika sjukhusen.

- I april ska de lokala arbetsgrupperna komma till politikerna med sina resultat, säger Ögren.

Enligt styrgruppens förslag ska antalet vårdplatser minska vid länets sjukhus med 85 platser. Flest platser tappar i så fall Kiruna sjukhus där nästan fyra av tio vårdplatser försvinner.  46 miljoner kronor ska sparas på de 85 vårdplatser som ska bort. 6 miljoner kronor ska sparas inom primärvården.

Ca 120 anställda inom landstinget förlorar jobbet, om neddragningarna görs som styrgruppen föreslagit.