Företagsprojekt i farozonen

I och med att regeringen vid årsskiftet slutade ge bidrag till Industriellt Utvecklingscentrum, IUC, så är flera företagsprojekt inom Norrbotten i farozonen.

Detta kan leda till att befintliga jobb inom industrin kan försvinna inom en femårs-preiod, enligt Anders Wäppling, VD på IUC.

- Nya jobb kommer inte till i samma utsträckning som behövs och långsiktigt är det förödande för näringslivet och samhället, säger Anders Wäppling.

IUC Norrbotten är ett utvecklingsbolag och har sen några år haft i uppdrag av regeringen att jobba med stöd till små och medelstora företag för att utveckla produkter.

Enligt undersökningar i höstas har uppdraget varit mycket effektivt, ett 30-tal projekt har blivit genomförda men trots det väljer regeringen att sluta ge dom här bidragen.

Idag är det ett tiotal projekt som ligger färdiga att köra igång och risken är att dom dör ut på grund av att små företag inte har pengar till produktutveckling, enligt Wäppling.

Nu hoppas IUC på att en diskussion med närings minister Thomas Östros som ska leda till ett beslut i regeringen att fortsätta med produktutveklingsstöden.