Fler Luleåpolitiker kan få förtidspension

Det kan bli allt fler politiker i Luleå kommun som får förtidspension. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade på måndagen att tillstyrka förslaget om visstidspension från och med 60 år för ett dussintal politiker.

Vänsterpartiets Börje Lööw var en av dem som var emot förslaget och han menade att det ska finnas finnas en trygghet för politiker som vanlig anställda har.

- Men om man blir arbetslös, när man närmar sig pensionsåldern, så förhandlar arbetsgivarna ofta fram typer av övergångslösningar eller förtida lösningar och det ska även gälla för politiker, sa Börje Lööw.

Även folkpartiets Ylva Strutz sa nej till förslaget om nya politikerpensioner.

- Det hela är för en konstruktion av politiker för politiker. Det ger dem en exklusiv rätt att på skattebetalarnas bekostnad pensionera sig redan vid 60 års ålder, sa hon.

Idag är det tre heltidsarvoderade politiker som får pension efter 12 år, men nu ska dessutom gruppledare och nämndsordförande få pension, fast inte från 50 års ålder utan 60.


Socialdemokratiska kommunalrådet Karl Petersen tycker att förslaget är bra, då det ökar den ekonomiska tryggheten för fler fritidspolitiker, när de slutar med politiken.