Ungdomar vill påverka i Barentsområdet

Ungdomar ska ha lika bra möjlighet som andra att påverka inom Barentssamarbetet. Det anser ett 20-tal ungdomar i Barents ungdomsråd som haft en utbildningskonferens i Luleå.

Barents ungdomsråd är ett år gammalt och Petter Mahrs som är Norrbottnisk representant i rådet definierar ungdomarnas förväntningar.

- Att ungdomar i Barents ska få ta del av samarbetet på samma sätt som näringsliv, försvar och sjukvård och att vi får ta del av de möjligheter som finns och få samarbeta internationellt i Barentsregionen, säger han

Det här är inget initiativ som de unga själva har tagit utan det är de respektive ländernas länsförvaltningar som utsett dom att sitta i ungdomsrådet. Från fredag till måndag har dom konfererat, utbildat sig om Barentssamarbetet och lärt känna varandra bättre.

I fjol höst arrangerades ett stort ungdomsexpo i Murmansk och i år har ungdomsrådet en kulturfestival i norra Finland på programmet. Något som finska rådsrepresentanten Emilia Tervonen från Uleåborg hoppas mycket på:

- Jag tror att det ska bli jättefint och jättespännande eftersom det ska vara dans, konst, teater och sådana saker, säger hon.

Maria Petrova, Murmansk representant i ungdomsrådet, kom in i det här arbetet genom att delta i olika ungdomsprojekt och organisationer och blev sen inviterad att delta i ungdomsrådet. Viktiga frågor som hon lyfter fram för ungdomar inom Barentsregionen de närmaste åren är sport och entreprenörskap men det handlar också om urbefolkningar.

- Ja det här året är det ju urbefolkningarnas år så jag tror att just nu så kommer vi att koncentrera vårt arbete på att lyfta fram urbefolkningarnas problem och intresse och vad som sker i byar där de bor, säger hon.