Diskriminerad inom vården

Under flera år har en kvinna med utländsk härkomst försökt få jobba inom vården i Piteå Kommun men hon blir hela tiden nekad jobb utan förklaring.

Kvinnan som vill vara anonym är utbildad undersköterska och har fått kortare vikariat både inom landstinget och äldreomsorgen men får alltid sluta eller blir nekad fortsatt jobb.

Nu får hon inga jobb alls inom äldreomsorgen och fortfarande får hon inte veta varför:

– Jag har haft jättejobbigt under de här åren men jag vet inte var problemet ligger. Jag skulle vara tacksam för en förklaring, vad jag gör för fel, då kan jag acceptera.


Vid upprepade tillfällen har kvinnan krävt en förklaring till varför hon inte har får fortsätta jobba. Till slut blev hon lovad ett skriftligt besked där det står: ”Jag lämnar inget skriftligt, hänvisa till mig om någon vill veta någonting”, och så en underskrift med boendechefens namn.

En granne och en person från facket sökte upp chefen men fick inte heller något svar.

– Det känns jätteobehagligt. Jag vill bli behandlad som en svensk.