Kris för renbetet

I delar av Norrbotten är krisen för renbetet ett faktum, enligt experter i Jordbruksverkets grupp som undersökt renbetet under förra veckan. Ddet rapporterar Sameradion.

Flera samebyar i Norrbotten, från Gällivare och söderut, har tidigare ansökt om att få katastrofskadeskydd, alltså utfodringsbidrag på grund av dåligt bete.

Jörgen Rokka är en av koncessionshavarna i Ängeså sameby och han ser inget annat alternativ än utfodring för att samebyns 1500 renar ska överleva under resten av vintern.

Undersökningarna av renbetet går till så att en grupp bestående av två länsstyrelsetjänstemän och två renskötare gräver några gropar i snön på 3 till 5 platser i respektive samebys vinterbetesmarker. Men frågan är om man på så sätt verkligen kan få en korrekt bild av betesläget i respektive sameby.

Rune Stokke från Udtja är en av renskötarna som undersöker betet och han är osäker på metoden.

- Om man ska titta på en by, då ska man nog ta en hel dag i en by eller kanske två. Om det är tillräckligt eller inte är svårt att säga. Men det kan ju bli missvisande åt bägge hållen vissa gånger, säger Rune Stokke.