Skoterdöden i fokus

Vägverket Region Norr har fått ett nationellt uppdrag att ta fram ett flerårigt program som ska minska dödsolyckorna med snöskoter. De senaste 20 åren har i medeltal 7-8 människor dödats i snöskoterolyckor per år.

Förra året omkom 13 personer i snöskoterolyckor, jämfört med sju året dessförinnan. Någon särskild förklaring till att så många som 13 omkom i fjol finns inte, enligt Ove Lundberg, Vägverket Region Norr.

- Det är så små tal det handlar om, så slumpen får stort utslag, säger han till TT.

Sammanställningen över fjolårets snöskoterolyckor visar att nära hälften av dödsolyckorna, sex stycken, inträffade i Norrbotten och Västerbotten. Två inträffade i Dalarna, fyra i Gävleborgs län och en i Västmanlands län. Alla utom en av de omkomna var män.

Det program för säkrare skotertrafik som Ingemar Skogö, Vägverkets generaldirektör, gett Region Norr ansvaret för, ska gälla fram till och med 2007.

Nu ska polisen, länsstyrelserna, kommunförbunden, Naturvårdsverket, Banverket, LRF, och skogs- och turistorganisationerna få komma med synpunkter. Frågan om skoterleder, vägpassager och hur goda erfarenheter kan spridas blir några områden som kommer att behandlas i programmet.

Åtta av tio som dött i skoterolyckor har varit alkoholpåverkade, och varannan dödsolycka har skett genom drunkning, påminner han om. Flytoverall är med andra ord kanske till och med viktigare än hjälm för att undvika dödsfall.