Sörfliggetkonflikt i rätten

I dag startar rättegången mot makarna Johnny och Zara Hallman från Gunnarsbyn utanför Boden.
De åtalas för egenmäktigt förfarande efter konflikten med Sveaskog under avverkningen av skogen på Sörfligget under förra vintern.

Det var på kvällen den 22 januari i fjol som striden kring skogen nedanför berget Sörfligget i Råne älvdal startade. Sveaskogs maskiner hindrades från att börja såga ner ett skogsparti som ansågs skyddsvärt av bybor och Fältbilologerna.

Drivande var Johnny och Zara Hallman från Gunnarsbyn. Konflikten blev infekterad, flera gånger fick avverkningen stoppas då fältbiologer och Hallmans gick innanför Sveaskogs avspärrningar. Makarna Hallman fick också ta emot dödshot under konflikten.

Den andra februari besökte polisen Sörfligget för att själva bilda sig en uppfattning om situationen. Sveaskog valde att inte polisanmäla utan väntade ut demonstranterna.

De femte februari tog polisen beslut att köra bort demonstranterna från berget och sveaskog kunde fortsätta sin avverkning. Dagen efter avslutade Sveaskog avverkningen. Vice chefsåklagare Mikael Lundqvist väckte åtal mot Zara och Johnny Hallman för egenmäktigt förfarande.