Lita inte på mobilen i fjällen

1:19 min

Juli och augusti är lika med högsäsong för olika barmarksaktiviteter i fjällen, och därmed också för Fjällräddningen.

Uppskattningsvis tar svenska fjällen emot omkring en halv miljon besökare under sommaren varav många är oerfarna.

Många nya fjällvandrare utgår från att de ska kunna ringa, använda kartan och gps-funktionen i sin mobil. Men att ha täckning i fjällen är långt ifrån självklart.

Fjällsäkerhetsrådet uppmanar därför fjällturisterna att prioritera karta och kompass i packningen och att inte lita på att mobilen är till någon hjälp.