Pengar kan rulla in från utländsk militär

Militär test- och övningsverksamhet i Norrbotten ska bli en kombination av näringsverksamhet och försvarsverksamhet.

Just nu utreds vilken organisation som ska marknadsföra och driva den militära testverksamheten. Utredningen ska ligga klar i mars och efter det kommer besluten att fattas.

Det började med Carl Leiflands utredning om militär testverksamhet, där han i rapporten Snö mörker och kyla, pekade på en stor möjlighet till både militär och civil utveckling genom att bjuda in utländsk militär för övning och testverksamhet i Norrbotten.

Marknadsföra utomlands
Nu håller försvarsmakten på att inventera vilka resurser som finns för det här och hur dessa kan samordnas med utländsk militär som kommer hit för att testa och öva.

– När utredningen är klar i början av mars ska vi ta ställning till vilka resurser som krävs för att genomföra det här och vilka resurser som krävs för att marknadsföra det här utomlands, säger försvarsminister Leni Björklund (s).

Försvaret tar betalt
Enligt försvarsministern är det här en verksamhet som försvaret ska ta betalt för och som ska ge pengar till regionen.

– Det är som på den civila biltestsidan, det här ska bli en näring som vi ska ta betalt för, säger Leni Björklund.

Försvarsministern, som på tisdagen besökte Vidsel och provplatsen, tror att det finns stora förutsättningar för att den militära testverksamheten ska kunna utvecklas.

– Vi jobbar efter det försvarsbeslut vi fattade i december att det är en näring som ska byggas upp och centrum för det här ska ligga i Arvidsjaur, säger försvarsministern.