Ej lämplig för vapen

Polisen i Gällivare vill ta vapnen i från en man som dömts till fängelse i åtta månader för grov kvinnofridskränkning.

Efter domen beslutade polisen att återkalla hans vapentillstånd. Men den dömda mannen från Gällivare överklagade till länsrätten som upphävde polisens beslut.

Nu överklagar polisen i Gällivare ärendet till kammarrätten och vill att mannens vapentillstånd ska återkallas. Polisen anser att mannen inte är lämplig som vapeninnhavare.