Samer fick behålla rösträtt

Igår höll länsstyrelsen ett öppet möte i Luleå där man skulle ta ställning till frågan om vem som är same.

Enligt sametingslagen är en same den som anser sig vara det, och om det är sannolikt att det talats samiska i familjen. Man anses också som same om någon förälder varit med i röstlängden till Sametinget.

Ingen kommer att behöva lämna Sametingets röstlängd, det beslutade länsstyrelsen i Norrbotten i går. Länsstyrelsen hade fått två överklagningar där sammanlagt 22 personer begärdes uteslutna ur röstlängden. Men länsstyrelsen beslutade att avslå överklagningarna och alla 22 personer får därmed också rösta i sametingsvalet i maj.

Länsstyrelsen behandlade dessutom 16 klagomål från personer som inte antagits till röstlängden. Av dessa beslutades att 13 skulle antas till Sametingets röstlängd och därmed få rösträtt i Sametinget.

Det rapporterar Sameradion.