Länets digitala TV-nät byggs ut 2005

I år påbörjas en stor utbyggnad av TV-nätet så att tittarna i så gott som hela Norrbotten ska kunna se digital TV via en vanlig TV-antenn. Det lovar sändarföretaget Teracom.

- Vi håller på att förbereda för en fortsatt utbyggnad. Vår ambition är att vi ska ha byggt ut det här i god tid innan det är dags att stänga av de analoga sändarna i Norrbotten, säger Christer Lundin, informationschef på Teracom.

Analoga stängs av i år
Redan i år ska det analoga tv-nätet börja stängas av i tre orter i södra Sverige enligt ett förslag från digital-TV-kommisionen som regeringen tog beslut om i slutet av 2004. Det innebär att de som bor där måste skaffa nödvändig teknik, till exempel en digitalbox, för att kunna se TV i fortsättningen. Samtidigt som det analoga nätet börjar stängas av i södra Sverige läggs en tidsplan fram för när samma sak ska ske i övriga delar av landet.

Hinner bygga ut
Tittar man idag på Teracoms kartor för de digitala sändningarna så är det stora glesbygdsområden i Norrbotten som inte täcks av de digitala sändningarna. Men nätet här uppe kommer att hinna byggas ut innan de analoga sändningarna stängs lovar Christer Lundin. Han ger också besked om att kostnaderna för konsumenterna blir lika oavsett om man bor i glesbygd eller tätort.

- För vår egen del får vi betala lite mer för nätet i glesbygd än i tätort eftersom det är färre personer som bor där men för konsumenten blir det inte dyrare för att man bor på en liten ort, säger han.