Tvättupphandling inte enligt lagen

Brott mot upphandlingsregler, jäv och stora kostnader för landstinget. Det är huvudpunkterna i en besk rapport från Landstingets revisorer som blev offentlig idag.

Rapporten handlar om Landstingets upphandling av landstingstvätten, Textilservice i Boden. Allt har gått rätt till i landstingets tvättupphandling ända tills ansvaret för upphandlingen överfördes från tjänstemännen till landstingsstyrelsen konstaterar revisorerena.

Men därefter har flera brott mot upphandlingslagen gjorts. Det första var när den politiska ledningen avbröt upphandlingen med det finska företaget Oulun Keskuspesula OY i Uleåborg.

Fler lagbrott...
Det andra lagbrottet var när landstingsrådet Kent Ögren skrev en överenskommelse med Bodens kommun om att kommunen eller ett kommunägt bolag tar på sig ansvaret för landstingstvätten trots att uppdraget redan tidigare gått till det finska bolaget. Det var en otillåten direktupphandling konstaterar revisorerna som också påpekar att allt detta har orsakat en extra kostnad för landstinget på minst 4,3 miljoner kronor. Revisorerna antyder nämligen att man inte kan utesluta ytterligare skadeståndkrav från en annan finsk tvättfirma som var aktuell i samband med den första upphandlingen.

Jäv
Dessutom får Kenneth Backgård, Norrbottens sjukvårdsparti, kritik för att han inte självmant har anmält jäv i den här frågan eftersom han sitter både i landstingsstyrelsen och i Bodens kommunledning.

Landstingets revisorer gör bedömningen att hela den här hanteringen har orsakat landstinget stor skada och man betraktar det hela som uppebart lagtrots och ser allvarligt på de brister som redovisas.