Långsiktigt arbete störs av chefskonflikt

Det långsiktiga arbetet inom socialförvaltningen i Boden blir lidande på grund av den pågående konflikten mellan socialchefen och socialnämndsordföranden. Det anser akademikerförbundet SSR på socialförvaltningen i Boden.

Sen i höstas har det funnits en konflikt mellan Bodens socialchef Håkan Olsson och socialnämndens ordförande Per Wahlström. Den konflikten påverkar också personalen på förvaltningen anser SSR: s Maria Bergstrand.

– Vi märker av den här konflikten som är genom att naturligtvis påverka vår verksamhet och det är väl främst våra enhetschefer då på individ- och familjeomsorgen som märker av det och dom är ju våra medlemmar, säger Maria Bergstrand lokal ordförande för akademikerförbundet SSR.

– Ja det är klart att vi har ju en konstant hög arbetsbelastning så det är klart att det här påverkar negativt, naturligtvis, säger Maria Bergstrand.

Det är inte bara personalen som påverkas av konflikten. Det gör också själva verksamheten.

- Det är ju mycket vad gäller det långsiktiga arbetet och utvecklingen av stora övergripande frågor inom individ- och familjeomsorgen och det blir försenade beslut, säger Maria Bergstrand.

Nu har facket SKTF krävt, och också fått gehör från kommunledningen i Boden, att ta in en arbetsmiljökonsult. Det är en åtgärd som också stöds av akademikerförbundet SSR.