Boden får miljöpengar

Bodens kommun får 13,9 miljoner i bidrag av Naturvårdverket för att minska växthuseffekten och elanvändningen.

De lokala klimatinvesteringarna i Boden handlar bland annat om fjärrvärme, förädling av biogas till fordonsgas och ecodriving.

Boden är en av elva kommuner som får dela på 144 miljoner kronor från Naturvårdsverket.