Ingen amnesti för sjuka flyktingbarn

Riksdagens socialförsäkringsutskott har i dag beslutat att de så kallade apatiska flyktingbarnen, inte ska få stanna i Sverige på grund av sitt tillstånd. Beslutet är en besvikelse för den albanska familjen Bajraktari i Luleå.

– Vi känner oss besvikna, vi hade hoppats att regeringen skulle göra något positivt men det verkar otroligt att de kan tänka sådär nu med tanke på att Spanien i förra veckan gjorde en stor amnesti, säger Ardian Shaka anhörig till familjen Bajraktari.  

Ardian Shaka refererar till Spaniens amnestibeslut som omfattar 800 000 flyktingar som bott i landet mer än 6 månader. I Sverige handlar det nu om 150 sjuka, apatiska barn menar han och har mycket svårt att acceptera det ställningstagande som socialdemokrater och moderater drivit fram i socialförsäkringsutskottet.  

– Ja jag hittar inte ord, men jag kan bara säga att det är mycket snålt av Sverige, säger han. 

Det var med hjälp av moderaterna som socialdemokraterna lyckades stoppa förslaget om amnesti, som övriga partier lagt fram i socialförsäkringsutskottet. Det bordlades förra mötet och idag hade medicinsk expertis kallats in för att ge politierna mer fakta, men trots det blev det inget av med amnestin och det är en besvikelse för familjen Bajraktari säger Ardian Shaka. 

– Ja hade det blivit en annan utgång eller besked idag då skulle man kanske se lite mer positivt på saken men nu ser det ändå dystert ut, säger han.