Norrbotten först med glesbygds-3G

Redan till sommaren börjar det byggas ett nytt digitalt mobiltelefonnät för glesbygden - och Norrbotten blir först.

Det lovar mobiltelefonoperatören Nordisk Mobiltelefon, som på torsdagen fick licensen för att bygga det nya nationella 450-nätet i Sverige, även kallat glesbygds-3G.

Nätet beräknas kunna börja användas redan i oktober, enligt vd:n Arnfinn Röste.

- Det går snabbt därför att vi kan använda Teracoms master för radio och TV, säger Arnfinn Röste.

Han lovar nu att Norrbotten får bättre yttäckning än de 80 procent som Post- och telestyrelsen krävt. Enda frågetecknet är Sareks nationalpark där det idag inte finns några master.

- Vi hoppas dock att kunna lösa det problemet, säger Arnfinn Röste.

Arnfinn Röste har varit pådrivande i utvecklingen av det nya systemet och som jämtlänning är han välbekant med glesbygdens kommunikationsproblem.

- Stora näringar som skogen, vattenkraften, gruvorna och transportsektorn behöver ett välutbyggt mobilt system, säger han.

Det nya mobilnätet får inte bara minst lika bra täckning som det gamla NMT450-nätet, det får dessutom mer än dubbelt så hög datahastighet som 3G-nätet som nu byggs i tätorterna.

- Det är helt enkelt ett modernare system än 3G med möjlighet till fler tjänster, exempelvis trådlöst bredband, kommunikationsradio, GPS, säger Arnfinn Röste.

Nordisk mobiltelefon fick i somras även den norska licensen för ett digitalt 450-nät och hoppas nu också få den finska som snart går ut på skönhetstävling.

- Vår strategi är att kunna bygga ett sammanhängande 450-nät i hela Norden, säger Arnfinn Röste.

Utbyggnaden ska vara klar senast 1 juli 2007 och beräknas kosta 1-2 miljarder kronor, en bråkdel av kostnaderna för 3G-utbyggnaden.

Telefoner finns redan på marknaden, eftersom tekniken bakom redan har miljontals användare runt om i världen.