LRF kritiserar länsstyrelsen om drivmedelsskatter

Nu går Lantbrukarnas riksförbund i länet till angrepp mot Länsstyrelsen i Norrbotten efter det att länsstyrelsen sagt sig vara positiv till en höjning av väg- och dieselskatter.

Marianne Aava regionchef på Lantbrukarnas riksförbund tror inte att Länsstyrelsen har förstått konsekvenserna av vad en väg och skattehöjning kan innebära för länet som helhet.

Tunga lastbilar riskerar en höjning i diselskatt på 30 kronor milen och en personbil får en ökning på 2.20 kronor, något som skulle innebära en merkostnad på 4000 om året för den som pendlare mellan Boden och Luleå.

Vidare menar LRF att även konsumenterna kommer att förlora på detta genom minskad tillgång på svensktillverkad livsmedel och ökade priser på lokalproducerad mat, exempelvis mjölk och kött.

- Det kraftigt ökade transportkostnaderna kommer att slå igenom på alla typer av varor som ska fraktas hit och fraktas härifrån, säger Aava.

Landshövdingen P-O Eriksson menar att detta är en fråga för regeringen och säger att Länsstyrelsen i sitt yttrande har sagt att man måste se över vilka konsekvenser väg och diselskatten kan få för länet.

Om förslaget går igenom kan detta införas redan den 1 oktober i år.